Comisii/Decizii

Comisii/Decizii

DECIZII SI COMISII

 1. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL   -   DECIZIA 11/17.01.2021
 2. COMISIA DE COORDONARE ȘI IMPLEMENTĂRII MANAGEMENTULUI CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI SIGURANȚA PACIENȚILOR ȘI DE PREGĂTIRE A SPITALULUI PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA REACREDITĂRII SPITALULUI CICLUL II DE ACREDITARE - DECIZIE 22 01.02.2021
 3. COMISIA DELEGATA PENTRU MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 14/20.01.2021
 4. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL   -   DECIZIA 11/17.01.2021 SI 2 ANEZE
 5. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 11/17.01.2022
 6. COMISIA - RESPONSABILI CU OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR NECESARE FUNCTIONARII SPITALULUI- DECIZIA 5/06.01.2022 SI ANEXA LA DECIZIE
 7. APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIIND MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE SI SIGURANTEI PACIENTULUI SE INFIINTEAZA COMISIA DE CERCETARE – DECIZIE EAAAM 67A 13.04.2022
 8. COMISIA CENTRALA DE MONITORIZARE , COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA -DECIZIA 239A/29.12.2020
 9. MONITORIZAREA GRADULUI DE SATISFACTIE AL PACIENTILOR LA NIVELUL SPITALULUI - DECIZIA 180/29.12.2022
 10. COMISIA DE FARMACOVIGILENTA SI STRATEGIE TERAPEUTICA A SPITALULUI -DECIZIA 179/29.12.2022
 11. NUMIREA CONSILIERILOR DE ETICA CU ATRIBUTII IN REALIZAREA STANDARDULUI 1 ETIC SI INTEGRITATEA - DECIZIA 178/29.12.2022
 12. COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI A SPITALULUI - DECIZIA 175/19.12.2022
 13. NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE PLAN STRATEGIC 2020-2025 - DECIZIA 136/03.08.2020
 14. COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA A SPITALULUI SE MODIFICA - DECIZIA 117/11.07.2022
 15. COMISIA DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT - DECIZIA 115/04.07.2022
 16. DISPOZITIE PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROTOCOALELOR  SI PROCEDURILOR DE PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR , PROPUNEREA MANAGERULUI PENTRU SANCTIUNI ADMINISTRATIVE - DECIZIA 101/16.06.2021
 17. ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI DE RECEPTIE , BUNURI SI IMPRIMATE CU VALOARE, PREDARE-PRIMIRE A GESTIUNILOR DIN PATRIMONIUL UNITATII- GESTIONAR SI MEMBRU - DECIZIA 63/29.04.2020
 18. COMISIA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL COMP. MICROBIOLOGIE AL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE - DECIZIA 24 A/10.02.2021
 19. COMISIA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL COMP. MICROBIOLOGIE AL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE - DECIZIA 24 A/10.02.2021 SI DECIZIA 76
 20. DECIZIA PRIVIIND DELEGAREA PENTRU PREDARE-PRIMIRE CORESPONDENTEI CLASIFICATE, INLOCUITOR AL DELEGATULUI SI OBLIGATIILE ACESTORA - DECIZIA 20 /21.02.2020
 21. DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 14/20.01.2021
 22. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 11/17.01.2021
 23. DECIZIA IN VEDEREA INDEPLINIRII INDICATORILOR STABILITI DE CATRE ANMCS PENTRU ACREDITAREA UNITATII - DECIZIA 10/13.01.2023
 24. COMPONENTA STRUCTURII CU ATRIBUTII DE MONITORIZARE , COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTRAMANAGERIAL, ANEXELE 1,2,3 – COMPONENTA STRUCTURII ANEXELE 1,2,3/17.01.2022
 25. COMISIA CU ATRIBUTII DE MONITORIZARE , COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL - ANEXA 3 REGULAMENT INTERN AL COMISIEI DE MONITORIZARE
 26. ATRIBUTIILE DE MONITORIZARE SI COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL COMISIEI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL - ANEXA 2 ART 3 ATRIBUTII MONITORIZATE
 27. COMPONENTA STRUCTURII CU ATRIBUTII DE MONITORIZARE , COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL - ANEXA 1 ATRIBUTII MONITORIZARE
 28. LISTA COMISIE - LISTA COMISIE  2013-2019 -- document?
 29. LISTA CU CONTRACTELE SI PROTOCOALELE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 2022 - LISTA CONTRACTE SI PROTOCOALE SCMUT 2022
 30. COMPONENTA CONSILIULUI MEDICAL AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA - DECIZIA 174/19.12.2022
 31. NUMIREA COORDONATORULUI ACTIVITATII DE PROTECTIE A SANATATII IN RELATIA CU MEDIUL SI ATRIBUTIILE ACESTUIA - DECIZIA 3646/15.09.2016
 32. ACTUALIZAREA COMPONENTEI CONSILIULUI MEDICAL AL SCMUT, ATRIBUTIILE, COMUNICAREA - DECIZIA 174/19.12.2022
 33. NUMIREA RESPONSABIL COLECTAREA DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE -  DECIZIA 239/03.12.2021
 34. COMISIE DE ALIMENTATIE SI DIETETICA SI ATRIBUTII – DECIZIA 250/23.12.2021
 35. COMISIE DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE IN SPITAL - DECIZIA 230/12.11.2021
 36. NUMIREA INDRUMATORILOR PENTRU NOII ANGAJATI - DECIZIA 196/24.09.2021
 37. NUMIREA RESPONSABILULUI CU INLOCUIREA SI REVIZUIREA PERIODICA A PROTOCOALELOR DE AVERTIZARE SI INTERVENTIE - DECIZIA 192/22.09.2021
 38. NUMIREA RESPONSABILULUI CU MONITORIZAREA CALITATII SERVICIILOR DE INGRIJIRE - DECIZIA 184/09.09.2021
 39. COMISIA DE ETICA A CERCETARII STIINTIFICE MEDICALE - DECIZIA 182/09.09.2021
 40. COMISIA DE FARMACOVIGILENTA SI STRATEGIE TERAPEUTICA - DECIZIA 179/29.12.2022
 41. NUMIREA CONSILIULUI STIINTIFIC - DECIZIA 176/31.08.2021
 42. NUMIREA RESPONSABILI CU GESTIONAREA STOCURILOR IN SCMUT - DECIZIA 175/31.08.2021
 43. ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI - DECIZIA 175/19.12.2022
 44. ACTUALIZAREA COMPONENTEI CONSILIULUI MEDICAL AL SCMUT - DECIZIA 174/19.12.2022
 45. ACTUALIZAREA COMISIEI DE DRG - DECIZIA 173/19.12.2022
 46. COMPONENTA COMITETULUI DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI - DECIZIA 162/04.11.2022
 47. RESPONSABILI CU SECURITATEA PATRIMONIULUI SCMUT - DECIZIA 148/22.07.2021
 48. RESPONSABIL CU INDEPLINIREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA - DECIZIA 140/15.07.2021
 49. RESPONSABIL PRIVIIND MONITORIZAREA CALITATII SERVICIILOR NEMEDICALE - DECIZIA 137/14.07.2021
 50. RESPONSABIL PENTRU GESTIUNEA COSTURILOR PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITATI - DECIZIA 136/14.07.2021
 51. MODIFICAREA COMISIEI DE CERCETARE DISCIPLINARA A ANGAJATIILOR UNITATII - DECIZIA 110/23.06.2021
 52. COMISIA DE INTERNARE NEVOLUNTARA - DECIZIA 99/15.06.2021
 53. NUMIREA PERSOANEI DE CONTACT CU ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI , MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA FILIALA TIMIS - DECIZIA 95/04.06.2021
 54. NUMIRE RESPONSABIL IT&C , ATRIBUTII - DECIZIA 73/04.05.2022
 55. COMISIA NUCLEULUI DE CALIOTATE - DECIZIA 70/28.04.2021
 56. MODIFICAREA DECIZIEI 163/21.12.2019 PRIVIIND CONSTITUIREA CONSILIULUI ETIC AL UNITATII - DECIZIA 44/31.03.2021
 57. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 11/17.01.2021
 58. DESEMNAREA PURTATORULUI DE CUVANT AL SCMUT - DECIZIA 530/09.03.2017
 59. COMPONENTA COMISIEI DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA A SCMUT - DECIZIA 117/11.07.2022
 60. TABEL CU PROTOCOALE
 61. SITUATIA STUDIILOR CLINICE ASCAR
 62. COMISIA MEDICAMENTULUI – E 4755 /15.09.2021
 63. MODIFICAREA DECIZIEI 696/10.04.2017 PRIVIIND CONSTITUIREA COMITETULUI DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE - DECIZIA 4058/04.10.2017
 64. NUMIREA COORDONATORULUI ACTIVITATII DE PROTECTIE A SANATATII IN RELATIA CU MEDIUL - DECIZIA 3646/15.09.2016
 65. CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE PRIN PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA - DECIZIA 155/04.09.2020
 66. COMISIA MEDICAMENTULUI - DECIZIA 145/19.08.2020
 67. COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC IN SPITAL - DECIZIA 128/23.07.2020
 68. COMISIA DE ETICA A CERCETARII STIINTIFICE MEDICALE - DECIZIA 98/23.06.2020
 69. COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA NIVELUL SCMUT - DECIZIA 95/19.06.2020
 70. COMISIA DE CONTROL AL STOCULUI SI CALITATII PRODULELOR ALIMENTARE ACHIZITIONATE SI MAGAZIEI DE ALIMENTE - DECIZIA 87/09.06.2022
 71. COMISIA DE VERIFICARE A OFERTELOR PENTRU ACHIZITII DIRECTE DE RECHIZITE, IMPRIMATE MEDICALE SI DIVERSE
 72. MODIFICAREA DECIZIEI 58/20.04.2021 COMISIA DE SOLUTIONARE CONTESTATII - DECIZIA 68/28.04.2021
 73. NUMIRE COORDONATOR PENTRU PROGRAMUL NATIONAL PENTRU BOLI RARE – SINDROM DE IMUNODEFICIENTA PRIMARA - DECIZIA 65 A /08.04.2022
 74. OBTINEREA AUTORIZATIEI CNCAN PENTRU INSTALATIA RADIOLOGICA  - DECIZIA 63/06.04.2022
 75. COMISIA DE PREDARE – PRIMIRE A DOCUMENTELOR SI A ECHIPAMENTELOR INFORMATICE , A BAZEI DE DATE - DECIZIA 59/22.04.2021
 76. COMISIA DE EVALUARE A REALIZARII CERINTELOR IMPUSE DE NORMELE LEGALE IN VIGOARE - DECIZIA 30 /15.02.2021
 77. COMISIA DE MONITORIZARE , COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI CONTROL INTERN MANAGERIAL - DECIZIA 11/17.01.2021 SI ANEXE
 78. COMISIA DE CASARE A MEDICAMENTELOR SI STUPEFIANTE PSIHOTROPE CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT - DECIZIA 93/20.06.2022
 79. COMISIA DE CASARE A MEDICAMENTELOR CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT - DECIZIA 89/12.06.2020
 80. COMISIA DE CASARE A MEDICAMETELO CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT PE ANUL 2021 - DECIZIA 26/12.02.2021
 81. COMISIA DE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR, INSTRUMENTAR, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE , OBIECTE DE UZ GOSPODARESC SI INVENTAR MOALE - DECIZIA 28/15.02.2021
 82. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL – COMISII SCMUT LV5
 83. PROPUNERE STUDIU CLINIC DE FAZA 3 - ADRESA SERV. JURIDIC
 84. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTILOR - REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI
 85. PROPUNERE REVOCARE DIN FUNCTIA DE MEMBRU IN COMISIA MEDICAMENTULUI - PROPUNERE 08.09.2021
 86. PROCES VERBAL – 06.2021
 87. LISTA PERSONAL DELEGAT IN ECHIPA GESTIONARII RISCURILOR LA NIVELUL SCMUT – LISTA PERSONAL DELEGAT
 88. COMISIE PENTRU PROBLEME DE APARARE – ADRESA I 13054 27.05.2021
 89. PLANUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI NATIONALE PENTRU APARARE 2021-2024 - ADRESA I 12828 25.09.2021
 90. HOTARAREA 4/14.10.2022 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCMUT – H 4/14.10.2022
 91. HOTARAREA CONSILIULUI ADMINISTRATIV - H 1/11.03.2021
 92. RESPONSABIL OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR NECESARE FUNCTIONARII SCMUT - DECIZIA 20A/01.02.2021 SI ANEXA LA DECIZIE
 93. COMISIA DE CERCETARE - APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIIND MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE SI SIGURANTEI PACIENTULUI - DECIZIA EAAAM 140A /03.10.2022
 94. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 67A /13.04.2022
 95. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 32 /23.02.2022
 96. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 3A /04.02.2022
 97. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 79 /22.05.2022
 98. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 32 /23.02.2022
 99. COMISIA DE CERCETARE - DECIZIA EAAAM 3A /04.02.2021
 100. COMISIA DE FARMACOVIGILENTA SI STRATEGIA TERAPEUTICA A SCMUT - DECIZIA 179/29.12.2022
 101. NUMIREA DE CONSILIER DE ETICA PENTRU PERSONALUL MEDICAL - DECIZIA 178/29.12.2022
 102. COMISIA DE BIOCIDE - DECIZIA 176/19.12.2022
 103. COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC IN SPITAL - DECIZIA 167/18.11.2022
 104. COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC IN SPITAL - DECIZIA 141/05.10.2022
 105. NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE PLAN STRATEGIC 2020-2025 - DECIZIA 136/03.08.2022
 106. COMISIA MEDICAMENTULUI - DECIZIA 122/05.07.2021
 107. COMPONENTA COMITETULUI DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE - DECIZIA 102/16.06.2021
 108. COMISIA PENTRU EVALUAREA APARATURII MEDICALE - DECIZIA 91/27.05.2021
 109. COMISIA PENTRU PROBLEME DE APARARE - DECIZIA 90/27.05.2021
 110. COMISIA PENTRU MEDICAMENTE, STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE - DECIZIA 76/05.05.2021
 111. NOMINALIZAREA PRIVIIN ACTIVITATEA DE SECURITATE SI SANATATEA IN MUNCA - DECIZIA 57A/19.04.2021
 112. COMISIA PENTRU CASAREA MIJLOACELOR FIXE PE ANUL 2022 - DECIZIA 42/08.03.2022
 113. RESPONSABILI CU MONITORIZAREA MISCARII MEDICAMENTELOR SI PRODUSELOR FARMACEUTICE , TERMENELOR DE VALABILITATE SI RETRAGEREA PRODUSELOR CARE EXPIRA - DECIZIA 31A/23.02.2021
 114. COMISIA DE PREDARE-PRIMIRE A GESTIUNII FARMACIEI 1 - DECIZIA 27/15.02.2022
 115. COMISIA DE PREDARE-PRIMIRE A GESTIUNII FARMACIEI 1 - DECIZIA 22/169/13.12.2022
 116. RESPONSABILI CU MONITORIZAREA MISCARII MEDICAMENTELOR SI PRODUSELOR FARMACEUTICE, TERMENELOR DE VALABILITATE SI RETRAGEREA PRODUSELOR CARE EXPIRA - DECIZIA 31A/23.02.2021
 117. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL - DECIZIA 11/17.01.2021

DECIZIE nr. 16 din 27 iulie 2023