Formulare tipizate

Formulare tipizate

Declaratie pe propria raspundere medici in format PDF

Formular cerere conform Legii nr. 544/2001 in format PDF - Formular cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Formular reclamatie administrativa in format PDF (pentru cerere fara raspuns) - Formular reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma neprimirii informatiile solicitate in termenul legal.

Formular reclamatie administrativa in format PDF (pentru cerere refuzata) - Formular reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma unui raspuns negativ.

Chestionar de satisfactie a pacientilor in format PDF

Chestionar de evaluare si satisfactie a pacientilor/apartinatorilor in format PDF

Chestionar de satisfactie a angajatilor in format PDF

Chestionar de satisfactie a pacientilor din ambulator in format PDF