Proceduri şi protocoale medicale

Proceduri şi protocoale medicale

2023

Medicale

PO-LAM-01 Procedură operațională privind transportul probelor recoltate

PO-SCMUT-F-31 Procedură operațională privind solicitarea de retur a medicamentelor neutilizate la pacienți

PO-SCMUT-F-22 Procedură operațională privind trasabilitatea produselor farmaceutice

PO-SCMUT-F-29 Procedură operațională privind gestionarea medicamentelor stupefiante și psihotrope

PO-SCMUT-HEMATO-01 Procedură operațională privind prevenirea infectării pacienților imunodeprimați

PO-SCMUT-DIM-30 Procedură operațională privind igienizarea generală și, după cal, locală, a pacienților imobilizați

PO-SCMUT-RT-06 Procedură operațională privind monitorizarea dozelor de expunere ale pacientului pentru încadrarea în intervalul terapeutic acceptat și managementul situațiilor de disfuncționalitate incidentală a aparaturii (recalcularea dozelor în cazul nefuncționării incidentale)

PO-LAM-02 Procedură operațională privind controlul antibiotico-rezistenței și de alertare în cazul apariției unui profil particular de antibiotico-rezistență

PO-LAM-03 Procedură operațională privind modalitățile de monitorizare a riscurilor microbiologice specifice laboratorului de analize medicale

PS-CM-10 Procedură de sistem privind gestionarea (colectarea diferențială, transportul și eliminarea) deșeurilor

PO-SCMUT-F-26 Procedură operațională privind eliberarea medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale în regim normal și în regim de urgență

PO-SCMUT-F-16 Procedură operațională privind depozitarea, predarea spre distrugere și casarea produselor farmaceutie expirate

PO-SCMUT-F-32 Procedură operațională privind monitorizarea depozitării, etichetării, prescrierii și utilizării medicamentelor cu risc înalt și a celor cu denumire, ambalaj asemănător

PO-SCMUT-F-40 Procedură operațională privind gestionarea soluțiilor concentrate de electroliți

PO-SCMUT-F-42 Procedură operațională privind respingerea prescrierii medicamentelor incompatibile

PO-SCMUT-CM-03 Procedură operațională privind procesul de predare-primire pacientului între ture, între gărzi, la mutarea acestuia dintr-o secție în alta și monitorizarea preluarii-predării pacienților

PO-SCMUT-F-45 Procedură operațională privind activitatea de dizolvare, diluție pentru preparatele parenterale (soluții injectabile sau perfuzabile)

PO-ATI-01 Procedură operațională privind preluarea, predarea pacienților în și din ATI și privind monitorizarea preluării-predării pacienților, predarea-preluarea turelor, gărzii și monitorizarea predării-preluării turelor, gărzii

PO-SCMUT-F-43 Procedură operațională privind modul de atenționare a șefilor de secție referitor la medicația cu mișcare încetinită

PS-SCMUT-C.M-30 Procedură de sistem privind utilizarea echipamentului individual de protecție

PS-SCMUT-C.M-14 Procedură de sistem privind comunicarea în situații deosebite excepționale

PO-SCMUT-C.M-18 Procedură operațională privind reglementarea modalității de rezolvare a cazurilor cu probleme sociale

PO-SCMUT-C.M-19 Procedură operațională privind reglementarea modalității de preluare și rezolvare a cazurilor cu particularități psihocomportamentale și socioeconomice

PS-SCMUT-C.M-26 Procedură de sistem privind modul de comunicare cu pacienții internați, nevorbitori de limba română

PO-SCMUT-DIM-15 Procedură operațională privind deplasarea pacienților la nivelul spitalului

PO-SCMUT-C.M-08 Procedură operațională privind modul de utilizare a paturilor, în funcție de nevoile imediate, ținând cont de compatibilitățile patologiilor

PO-SCMUT-C.M-12 Procedură operațională privind modul de colaborare a medicilor clinicieni cu specialiștii din servicile paraclinice în cadrul echipei multidisciplinare

PO-SCMUT-C.M-13 Procedură operațională privind situații în care nu se comunică pacientului reprezentatului legal informațiile despre starea de sănătate a pacientului

PO-SCMUT-C.M-14 Procedură operațională privind implicarea pacientului în procesul de învățământ medical. Activitatea de înregistrare a pacienților în scop medical, didactic și de cercetare, precum și de a evita suspectarea unei culpe medicale

PO-SCMUT-DIM-16 Procedură operațională privind modalitatea de servire a mesei la patul pacientului

PO-SCMUT-F-47 Procedură operațională privind prescrierea medicamentelor în limitele competenței specialităților

PO-SCMUT-C.M-15 Procedură operațională comunicarea cu medicul de familie în vederea asigurării continuității îngrijirilor

PO-SCMUT-DIM-22 Procedură operațională privind curățirea zonelor cu risc de iradiere

PS-SCMUT-DIM-29 Procedură de sistem efectuarea triajului epidemiologic al personalului la începerea activității zilnice

PO-SCMUT-DIM-13 Procedură operațională privind accesul mass-media la nivelul spitalului si pacienților internați

PS-SCMUT-C.M-02 Procedură de sistem privind modalitatea de asigurare a suportului psihologic pentru personal dupa caz 

PO-SCMUT-DIM-17 Procedură operațională privind modul de respectare a intimității pacientului

PO-SCMUT-C.M-17 Procedură operațională privind asigurarea accesului la servicii medicale pentru pacienții privați de libertate

PO-SCMUT-C.M-20 Procedură operațională privind accesul la documentele medicale privind pacienții aflați într-un proces de evaluare și sau tratament

PO-SCMUT-C.M-03 Procedură operațională privind modul de comunicare între membrii echipelor medicale

PO-SCMUT-C.M-04 Procedură operațională privind modul de comunicare cu prioritate a rezultatelor cu valori crite ale investigaților

PO-SCMUT-C.M-05 Procedură operațională privind modul de comunicare către aparținători a degradării stării pacientului și accesul aparținătorilor la pacientul aflat în stare terminală și protocolul de comunicare în situațiile de deces al pacientului

PO-SCMUT-C.M-06 Procedură operațională privind modul de comunicare cu pacientul reprezentantul legal în situațiile de diagnostic oncologic

PS-SCMUT-C.M-07 Procedură de sistem privind modul de comunicare mimico-gestual cu pacienții cu dizabilități internați

PO-SCMUT-DIM-21 Procedură operațională privind modul de realizare al meniurilor zilnice

PO-SCMUT-C.M-09 Procedură operațională privind modalitatea de analiză a abaterilor de la protocoalele de diagnostic și tratament

PO-SCMUT-C.M-10 Procedură operațională  modalitatea de desfășurare a consulturilor interdisciplinare interne sau externe, inclusiv a consultului psihiatric

PO-SCMUT-C.M-11 Procedură operațională privind modalitatea prin care se asigură accesul pacientului suspectat de un diagnostic oncologic într-un spital cu competență de a trata cazuri oncologice

PO-SCMUT-C.M-21 Procedură operațională privind reglementarea modalității de asigurare a continuității îngrijirilor prin servicii de recuperare reabilitare in fct de patologii

PS-SCMUT-C.M-22 Procedură de sistem privind reglementarea modalității de colectare a datelor pentru a evita redundanțele și erorile de înregistrare

PO-SCMUT-C.M-23 Procedură operațională privind reglementarea modalității de obținere a consimțământului informat

PO-SCMUT-DIM-23 Procedură operațională privind controlul calității hranei

PO-SCMUT-DIM-19 Procedură operațională privind distribuirea personalului mediu între secții compartimente în funcție de nevoile imediate de îngrijire, ținând cont de competențele profesionale

PS-SCMUT-DIM-14 Procedură de sistem privind stabilirea limitei de competență a personalului în domeniul comunicării cu mass-media

PO-SCMUT-C.M-24 Procedură operațională privind modalitatea de abordare a pacienților care refuză investigații, tratamente

PO-SCMUT-C.M-16 Procedură operațională predarea, preluarea pacienților cu suspiciune de boală cronică renală (B.C.R.) de sau către medicul nefrolog

PO-SCMUT-F-46 Procedură operațională monitorizarea respectării bunelor practici în prescrierea și utilizarea medicamentelor

PO-SCMUT-ATI-15 Procedură operațională privind preluarea, predarea pacienților în, din ATI și privind monitorizarea preluării-predării pacienților

PO-SCMUT-ATII-12 Procedură operațională privind accesul în secția A.T.I. Și vizitarea paciențiilor internați în cadrul acesteia

PO-SCMUT-DIM-18 Procedură operațională privind determinarea gradului mediu de dependență a pacienților internați prin utilizarea scorurilor de dependență specifice fiecărei specialități

PO-SCMUT-C.M-25 Procedură operațională privind modul de acțiune pentru situațiile în care resursele de investigație ale spitalului sunt depășite, indisponibile

PO-SCMUT-C.M-28 Procedură operațională privind colaborarea dintre serviciul de urgență al spitalului și serviciile de urgență prespitalicești

PO-SCMUT-C.M-27 Procedură operațională privind accesul și traficul personalului sanitar în spațiile unde se execută manevre, intervenții invazive pe perioada desfășurării activității specifice

PO-SCMUT-ATI-14 Procedură operațională privind accesul și regimul vestimentației și protecției personalului medical în, din spațiul de izolare al secției A.T.I

PO-SCMUT-ATI-13 Procedură operațională privind preluarea, predarea pacienților în și din ATI și privind monitorizarea preluării-predării pacienților

PO-SCMUT-CM-30 Procedură operațională privind contenționarea pacienților cu agitație psihomotorie

PO-SCMUT-STAT-01 Procedură operațională privind internarea pacientului în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

Nemedicale

PS-SCMUT-CM-01 Procedură de sistem privind elaborarea și revizuirea procedurilor documentate

PS-SCMUT-SMC-07 Procedură de sistem privind managementul evenimentelor inderizabile

PO-SCMUT-STAT-02 Procedură operațională privind externarea și transferul pacientului către altă unitate spitalicească

PO-SCMUT-SMC-12 Procedură operațională privind colectarea și raportarea indicatorilor de monitorizare

PO-SCMUT-SMC-15 Procedură operațională privind modul de funționare al echipei responsabile cu evaluarile periodice ale planificării activităților din planul strategic

PS-SCMUT-INFO-02 Procedură de sistem privind condiții de acces, prelucrare și protecție a informațiilor/datelor din sistemul informatic, inclusiv la datele medicale si personale a pacientului

PS-SCMUT-INFO-04 Procedură de sistem privind protecția sistemului informațional la nivelul spitalului

PS-SCMUT-SJCA-08 Procedură de sistem privind modalitatea de comunicare cu alte unități sanitare și administrative

PS-SCMUT-SJCA-09 Procedură de sistem privind modalitatea de comunicare cu asociații ale pacientului

PS-SCMUT-SMC-10 Procedură de sistem privind autoevaluarea calității serviciilor

PO-SCMUT-SJCA-06 Procedură operațională privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale pacienților în absența consimțământului acestora

PS-SCMUT-SJCA-14 Procedură de sistem privind transmiterea datelor cu caracter personal medical ale pacienților cu păstrarea confidențialității, asigurarea proprității acestora în raport cu terții colaboratori precum și comunicarea datelor medicale către terți

PS-SCMUT-SJCA-10 Procedură de sistem privind accesul și utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, analize, documentare

PS-SCMUT-SMC-11 Procedură de sistem  privind soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților și pacienților

PO-SCMUT-SMC-13 Procedură operațională privind modalitatea de monitorizare a realizării auditului clinic a precedurilor și protocoalelor la nivelul sectoarelor de activite

PS-SCMUT-SMC-09 Procedură de sistem privind identificarea, înregistrarea, evaluarea, gestionarea și tratarea riscurilor

PO-SCMUT-SMC-14 Procedură operațională privind solicitarea de misiuni suplimentare de audit clinic extern

PO-SCMUT-SJCA-03 Procedură operațională privind modalitatea în care pacientul poate solicita a doua opinie medicală altor medici angajati ai spitalului precum si din afara acestuia, inclusiv în legătură cu consultul medico-chirurgical de specialitate și în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate

PO-SCMUT-ACH-04 Procedură operațională privind monitorizarea contractelor de furnizare, completare a stocurilor, aprovizionarea (inclusiv pentru cazuri excepționale) a produselor și servicilor critice identificate la nivelul spitalului

PO-SCMUT-ADM-17 Procedură operațională privind modul de preluare, predare și depozitarea valorilor și efectelor personale ale pacienților

PS-SCMUT-PSI-06 Procedură de sistem evacuarea și relocarea pacienților la nivelul spitalului, precum și evacuarea clădirilor, medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale în caz de nevoie

PS-SCMUT-RUNOS-17 Procedură de sistem privind utilizarea chestionarului de satisfacție a angajatului

PS-SCMUT-ADM-19 Procedură de sistem privind protecția datelor (prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora)

PO-SCMUT-SJCA-04 Procedură operațională modalitatea de încetare a furnizării asistenței medicale pacientului, cu respectarea cadrului etic și legal

PS-SCMUT-SJCA-07 Procedură de sistem modalitatea de intervenție în cazul persoanelor neautorizate

PS-SCMUT-SJCA-05 Procedură de sistem  privind modalitatea de acordare a asitenței medicale pentru situații de urgență cu risc vital imediat, în condițiile în care personalul cu competență este indisponibil

PS-SCMUT-INFO-01 Procedură de sistem privind protecția sistemului informatic la nivelul spitalului

PS-SCMUT-ADM-18 Procedură de sistem privind arhivarea documentelor la nivelul spitalului

PS-SCMUT-ADM-15 Procedură de sistem privind distrugerea înregistrărilor, documentelor arhivate la nivelul spitalului

PO-SCMUT-FIN-CTB-14 Procedură operațională privind controlul și monitorizarea costurilor

PS-SCMUT-ADM-13 Procedură de sistem privind circuitul documentelor în cadrul spitalului

PS-SCMUT-INFO-03 Procedură de sistem privind colectarea și gestiunea datelor la nivelul spitalului

PO-SCMUT-SMC-16 Procedură operațională privind modalitatea de identificare corectă (dubla identificare) a pacientului și monitorizarea sistemului de identificare a acestuia

PO-SCMUT-ADM-16 Procedură operațională privind modalități de înlăturare a gheții, zăpezii din curte și eliberarea căilor de acces și de prevenire a căderilor accidentale de zăpadă și gheață de pe acoperiș

PS-SCMUT-ADM-11 Procedură de sistem privind gestionarea, utilizarea, manipularea și depozitarea materialelor, echipamentelor, recipientelor și substanțelor cu risc de explozie și radioactive, inclusiv în caz de situații excepționale

PS-SCMUT-PSI-SSM-07 Procedură de sistem privind modul de declarare, înregistrare și analiză a accidentelor de muncă

PO-SCMUT-ADM-12 Procedură operațională privind gestionarea resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități și rularea materialelor perisabile din cadrul acestuia 

PO-SCMUT-RUNOS-14 Procedură operațională privind stabilirea necesarului minim de personal care asigură și garantează siguranța continuității asistenței medicale

PS-SCMUT-RUNOS-15 Procedură de sistem privind limita de competență a personalului în domeniul comunicării cu pacientul

PO-SCMUT-RUNOS-16 Procedură operațională modalitatea de verificare a competențelor certificate ale personalului

PS-SCMUT-SJCA-11 Procedură de sistem privind consultarea unităților arhivistice -eliberarea adeverințelor și duplicatelor documentelor, inclusiv a celor medicale solicitate de către pacienți, aparținători, împuterniciți sau alte persoane, îndreptățite să aibă acces la informații, potrivit legii

PS-SCMUT-AT-01 Procedură de sistem privind ridicarea din magaziile unității a materialelor diverse

UTS

PO-UTS-04 Procedură operațională managementul articolelor critice din UTS (lista articole critice, stoc articole critice, inspecție articol critic, lipsa unui articol critic

PO-UTS-02 Procedură operațională managementul activităților de calificare, calibrare și mentenanță a echipamentelor critice din UTS și controlul calității în UTS (control intern și control extern) prvind validarea loturilor de reactivi și a procedurilor de testare pretransfuzională

PO-UTS-05 Procedură operațională raportarea, investigarea unei reacții adverse și transmiterea formularelor de raportare a reacților adverse apărute în cursul activității transfuzionale precum și gestionarea, ierarhizarea și prevenirea erorilor apărute în cursul activității transfuzionale respectiv investigarea și soluționarea acestora

PO-UTS-01 Procedură operațională privind recomandarea, prescrierea, solicitarea, transportul, aprovizionarea și administrarea sângelui și componentelor sanguine și modalitatea de recuperare a sângelui și sau a componrntelor sanguine neutilizate pe secții și de stabilire a destinației finale a acestora

Speciale

PO-SCMUT-ANATPAT1-01 Procedură operațională privind conduita în cazul decesului unui pacient adult internat în spital

PO-SCMUT-A.PAT-II-O1 Procedură operațională privind conduita abordată în cadrul serviciului anatomie patologică II pentru produsul de concepție avortat, născut mort și născut viu care decedează

PO-SCMUT-ANATPAT1-02 Procedură operațională privind transportul probelor destinate serviciului de anatomie patogică 1

PO-SCMUT-A.PAT-II-02 Procedură operațională privind recoltarea, transportul, recepția și managementul probelor biologice în serviciul de anatomie patologică II

SPIAAM

PS-SPIAAM-11 Procedură de sistem privind curățenia, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în mediul de spital

PO-SPIAAM-07 Procedură operațională privind schimbarea, colectarea, ambalararea și manevrarea lenjeriei și a efectelor de spital

PO-SCMUT-SPIAAM-06 Procedură operațională privind curățarea, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea spațiilor generate de plafoanele false casetate

PO-SCMUT-SPIAAM-08 Procedură operațională privind supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

PO-SCMUT-SPIAAM-02 Procedură operațională privind monitorizarea eficacității procedurilor de curățare și dezinfecție ale suprafețelor și inventarului moale

PO-SCMUT-SPIAAM-09 Procedură operațională privind modul de desfășurare și verificare a procesului de sterilizare, igenizare, decontaminare, dezinfecție de nivel înalt a spațiilor și echipamentelor, precum și a regulilor de asepsie și antisepsie

PO-SCMUT-SPIAAM-05 Procedură operațională privind supravegherea expunerii accidentale a personalului medico-sanitar de îngrijire și auxiliar la produsele biologice

PO-SPIAAM-10 Procedură operațională privind buna practică în prescrierea și utilizarea antibioticelor

PO-SCMUT-SPIAAM-11 Procedură operațională privind modul de informare a medicilor prescritori cu privire la introducerea unui nou produs antibacterian

PO-SCMUT-SPIAAM-12 Procedură operațională privind abordarea multidisciplinară a antibioterapiei în infecțiile severe

PS-SPIAAM-12 Procedură de sistem privind verificarea stării de portaj pentru personal

PS-SPIAAM-13 Procedură de sistem privind accesul vizitatorilor în spital în situații de risc epidemiologic

Anticorupție

PS-SCMUT-SMC-05 Procedură de sistem  privind declararea cadourilor

PS-SCMUT-SMC-06 Procedură de sistem  privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate

PS-SCMUT-SMC-04 Procedură de sistem privind protecția avertizorilor de interes public în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

 

Arhiva proceduri si protocoale